Buluşlara Osmanlı İlgisi

Osmanlı Devleti’nde daha kuruluş yıllarından itibaren ilme ve âlime büyük bir değer verilmiştir. Bu durum Osmanlı Devleti’nin gerileme ve çöküş devrinde de devam etmiştir. Sultan 2. Abdülhamid, bir yandan zor günler yaşayan Devamını Oku »

Abdülhamid’in Dersaadeti Belgeseli

Samanyolu TV tarafından yaptırılan, Abdülhamid Han dönemini dört başlıkta inceleyen Abdülhamid Han belgeseli sitemizde. Belgeselin ilk bölümü Abdülhamid Han’ın ilk icraatlarını, ikinci bölümü getirdiği yenilikleri, üçüncü bölümü Abdülhamid Han’ın politikalarını, dördüncü ve Devamını Oku »

Sultan Abdülhamid Tahtını Nasıl Kaybetti?

Heyet, Sultan 2. Abdülhamid Hana tahttan indirildiğini tebliğ ederken… İsyanı bastırmak üzere İstanbul’a gelen Hareket Ordusu Yıldız Sarayı’nı sarıp ablukaya alarak açlığa mahkûm ederken; bir yandan da Mecliste padişahın tahttan indirilmesi müzâkere Devamını Oku »

Vahidüddin Han Hz’in mezarı ziyarete kapatıldı!…

Vahdettin’in mezarı ziyarete kapatıldı!

Yaşadığı İtalya’nın San Remo kentinde öldükten sonra Suriye’nin başkenti Şam’daki Süleymaniye Külliyesi’nin bahçesinde defnedilen son Osmanlı padişahı Vahdettin Han’ın mezarı, ziyarete kapatıldı.

Vahdettin Han, milli mücadelenin son dönemlerinde 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasına ilişkin kanunun çıkarılmasından 16 gün sonra, 17 Kasımda, bir İngiliz gemisiyle İstanbul’dan ayrıldı.

Ömrünün son yıllarını geçirdiği İtalya’nın San Remo kentinde 16 Mayıs 1926’da vefat eden Vahdettin Han’ın cenazesi, damadı Ömer Faruk Efendi’nin nezaretinde Beyrut’a, oradan Şam’a nakledildi.

Vahdettin Han, kardeşi 2. Sultan Abdülhamid’in kızı Ayşe Sultan’ın ilk eşi, Suriye’nin o dönemdeki Cumhurbaşkanı Ahmed Nami Bey’in de katıldığı, Suriye hükümetinin düzenlediği resmi törenle Şam’daki Süleymaniye Külliyesi’ndeki caminin bahçesinde defnedildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Vahdettin’den sonra, Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde yaşayan Osmanlı ailesinin bazı fertleri de Vahdettin’in mezarının hemen yanında toprağa verildi.

Suriye’nin başkenti Şam’da Mimar Sinan’ın ”kalfalık dönemi eserim” dediği Süleymaniye Külliyesi’ndeki caminin yanındaki bahçede Osmanlı ailesinden Seniha ve Hatice Sultan’ın mezarlarının bulunduğu da biliniyor.

Suriye’ye tur düzenleyen şirketlerin rehberleri, asma kilitle açılıp kapanan demir kapının arkasında adeta gizlenen bir bahçedeki mezarların yalnızca Türkiye’den gelen turistler için ziyarete açıldığını belirtmelerine rağmen, son dönemlerde mezarların ziyaretine izin verilmiyor.

Süleymaniye Külliyesi’nin yakınındaki turizm ofisine başvuran Türk turistler Vahdettin’in mezarını ziyaret etmek istediklerinde görevliler, mezarlığın ziyarete kapalı olduğunu söylüyor.

Mezarlığın kendileri için ziyarete açıldığını bildiklerini belirten Türklere görevliler bu kez ”Mezarlıkta restorasyon çalışması yapılacak” gerekçesini öne sürerek, külliyenin arkasındaki bir pencereden mezarlığı görebileceklerini ifade ediyor.

Bu arada, mezarlıkta, Osmanlı ailesinin iki ferdi için daha iki mezar yeri bekletiliyor…

Ulu Hakan, Sultan II.Abdulhamid Han Hz’ni Anlatan 7 Beyit

4-24

 

Hem hayatında hem vefatından sonra Sultan II.Abdulhamid Han Hz. hakkında karalama kampanyaları ve iftiralar hiç eksik olmadı. Fakat onun eşine az rastlanır bir devlet adamı ve Osmanlı tarihi için ne kadar önemli olduğu son yıllarda yapılan çalışmalarla ortaya çıkmaya başlamıştır. Sultana layık olduğu değeri verenlerden birisi de eserleriyle Osmanlı’nın son döneminde yaşamış önemli fikir ve ilim adamı Ali Emiri Efendi’dir. Divan’ında yer alan kasidelerde ve Levâmiu’l-Hamîdiye isimli müstakil eserinde Sultan Abdulhamid’i medhederek düşmanlarına karşı adeta onu müdafaa yoluna girişmiştir. İşte onun kaleminden Abdulhamid Han’ı anlatan 7 beyit sizlerle…

1. Ol şehenşâhdır nizâm-ı kâ’inâtın melce’i

    Bir elinde sulh-ı âlem bir elinde kâr-zâr

Emiri Efendi, sultana “şehenşâh” şeklinde seslenerek onun; “bir elinde dünya barışı, bir elinde savaş ile kâinat düzeninin kurtuluş kaynağı” olduğunu söyler ve barışsever yönüne dikkat çeker…

2. O şâhenşeh ki fart-ı himmeti siyyân ü yeksândır

     Fakîr ü ağniyâya bî-kes ü eytâm ü sıbyâna

Sultanın medhiyelerde zikredilen vasıflarından birisi de ayrımcılık yapmayıp herkese eşit davranmasıdır. Nitekim Emiri Efendi, onun aşırı derece yardımsever olduğunu ve bu yardımseverliğinin toplumun her kesimine yansıdığını belirtir…

 

3. Zıll-ı Hudâ halîfe-i Mahbûb-ı Kibriyâ

    Şâhân-ı dehre dergehidir kıble-i niyâz

Emiri Efendi Sultan Abdülhamid’in Allah’ın gölgesi olduğunu tekrarlayarak onun Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) halifesi olduğunu belirtir…

 

4. O şâhenşeh ki fart-ı himmeti siyyân ü yeksândır

     Fakîr ü ağniyâya bî-kes ü eytâm ü sıbyâna

Sultanın medhiyelerde zikredilen vasıflarından birisi de ayrımcılık yapmayıp herkese eşit davranmasıdır. Nitekim Emiri Efendi, onun aşırı derece yardımsever olduğunu ve bu yardımseverliğinin toplumun her kesimine yansıdığını belirtir…

 

5. Bu gelen taht üstüne adl ü kerem sultânıdır

    Kalmaz artık sîne-i milletde ahzân ü hümûm

Bir manzumesinde de tahta çıkan padişahın adalet ve cömertlik sultanı olduğunu; onun sayesinde milletin gam, tasa ve hüzün çekmeyeceğini belirtirken “cömertlerin göz bebeği” ifadesini kullanır…

 

6. Vefâ-yı Hazret-i Sıddîk ve adl-i Hazret-i Fârûk

     Hayâ-yı Hazret-i Osmân, sehâ-yı Hazret-i Hayder

Sultan Abdülhamid; vefada Hz. Ebubekir’e, adâlette Hz. Ömer’e, hayâda Hz. Osman’a, şecaatte ise Hz. Ali’ye (radıyallahü anhüm) benzer…

 

7. Âyet-i “Ve’l-kâzımîne’l-ğayza ve’l-âfîn” ile

    Hasletin tezyîn eder ol pâdişâh-ı nükte-dân

 Bir manzumede de, “O müttakîler ki, bollukta ve darlıkta infak ederler ve kızdıklarında öfkelerini yutarlar ve insanların kusurlarını affedicidirler, Allah da muhsinleri sever.” (Âl-i İmran, 134) meâlindeki âyet-i kerîmeden iktibas yapılarak; onun öfkesini dizginlemesine, affediciliğine ve yoksullara karşı yardımsever kişiliğine değinilir…

 

Vesselâm…

OSMANLI HANEDAN REİSİ HARUN ABDULKERİM OSMANOĞLU VE ŞEHZADEMİZ ABDULHAMİD KAYIHAN OSMANOĞLU, REİS- İ CUMHURUN YANINDA

1 3 24 59 6 7 8 10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Üniversite Rektörleri ve bir çok Öğretim görevlisinin hazır bulunduğu, Cennet Mekan Sultan Abdülhamid Han Hz. Tarafından yaptırılan Mekteb –i Tıbbiye-i Şahane’nin Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak tekrar asıl mahiyetine kavuşturulduğu açılış törenine Sultan Abdülhamid Han Hz. 3. Kuşak torunu Harun Abdülkerim Osmanoğlu ve Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu da katıldı.

HANEDAN REİSİ PROTOKOLDE

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Fahri Doktora unvanı verilen tören de Hanedan Ailesi Reisi Harun Osmanoğlu ve Şehzade Kayıhan Osmanoğlu’nun da protokolde olması dikkatlerden kaçmadı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından karşılanan Hanedan Ailesi’ne yine Rektör Bey tarafından üniversite ile bilgili bilgi verildikten sonra günün hatırası olarak bir de plaket takdim edildi.

CUMHURBAŞKANI :  “ MEN DAKKA DUKKA “

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada özellikle ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. HDP’li milletvekillerinin tutuklanması olayına batıdan gelen tepkileri değerlendiren Erdoğan Avrupa Birliğinin ikiyüzlülüğüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Burada sorulması gereken soru şudur: Yarın Avrupa ülkelerinde terör eylemleri düzenleyen bir örgütün işlediği cinayetleri biz veya bir başka devlet, silahlı mücadele kapsamında görmeye kalkarsa ne olacak? Diyelim ki bizim bir mahkememiz çıktı, Avrupa ‘da herhangi bir ülkede, bir yılda 700-800 güvenlik görevlisini katletmiş, binlercesini yaralamış, bir orduyu donatacak kadar silah ve mühimmat yakalatmış bir örgütü böyle vasıflandırdı. Bu yaklaşım beraberinde örgüt üyelerinin ülkede diledikleri gibi hareket edebilmelerini sağlayacak rahatlığı da getiriyor. Böyle bir durumda batı ülkelerinin vereceği tepkiyi az çok tahmin ediyoruz. Ama bu da bitmiyor. Yarın ülkemde yakalanmış bunların aradığı bir terörist olursa ve bunu da bizden isterlerse, o zaman bizim vereceğimiz cevap ne olacak. Onu da onlar düşünsün.”
Arapların “Men dakka dukka” sözüne atıfta bulunan Erdoğan, “Siz mi böyle yapıyorsunuz? Buyurun aynıyla biz de size cevap veriyoruz.” dedi.

HANEDAN REİSİ İLE HASBİHAL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fahri doktora töreninden sonra törene katılanlarla vedalaşırken Hanedan Ailesi Reisi Harun Osmanoğlu ile kısa bir hasbihalde bulundu.

Hanedan Reisi ve Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğluna programa katılan davetlilerin yoğun ilgisi de dikkatlerden kaçmadı. Cennet Mekân Sultan Abdülhamid Han Hz. Tarafından yaptırılan bu binanın hem asıl hüviyetine kavuşturulması hem de açılış törenine Hanedan Ailesinin davet edilmesi Müslüman Türk Milleti tarafından sevinçle karşılandı…