Bulışlara Osmanlı İlgisi

Buluşlara Osmanlı İlgisi

Osmanlı Devleti’nde daha kuruluş yıllarından itibaren ilme ve âlime büyük bir değer verilmiştir. Bu durum Osmanlı Devleti’nin gerileme ve çöküş devrinde de devam etmiştir. Sultan 2. Abdülhamid, bir yandan zor günler yaşayan Devamını Oku »

Abdülhamid'in Dersaadeti

Abdülhamid’in Dersaadeti Belgeseli

Samanyolu TV tarafından yaptırılan, Abdülhamid Han dönemini dört başlıkta inceleyen Abdülhamid Han belgeseli sitemizde. Belgeselin ilk bölümü Abdülhamid Han’ın ilk icraatlarını, ikinci bölümü getirdiği yenilikleri, üçüncü bölümü Abdülhamid Han’ın politikalarını, dördüncü ve Devamını Oku »

Sultan Abdülhamid Tahtını Nasıl Kaybetti?

Sultan Abdülhamid Tahtını Nasıl Kaybetti?

Heyet, Sultan 2. Abdülhamid Hana tahttan indirildiğini tebliğ ederken… İsyanı bastırmak üzere İstanbul’a gelen Hareket Ordusu Yıldız Sarayı’nı sarıp ablukaya alarak açlığa mahkûm ederken; bir yandan da Mecliste padişahın tahttan indirilmesi müzâkere Devamını Oku »

Sultan Abdülhamid Han Siyonistlerin önündeki en büyük engeldi

11111

Siyonistler, Arz-ı mev’ud (vade dilen topraklar) üzerinde devlet kurma emellerini gerçekleştirmek için yaptıkları çalışmalarda karşılarında en büyük engel olarak Cennetmekân Sultan Abdülhamid Han’ı buldular.

Yahudiler 1870 senesinden itibaren Filistin toprakları üzerinde zirai yerleşme merkezleri kurarak sinsice buraları ele geçirme niyetlerini gerçekleştirmeye koyulmuşlardır. Bu çalışmaları hızlandırmak için Siyonistlerin lideri Teoder Herzl, Sultan Abdülhamid’e bir teklif iletti. Ondan toprak talebinde bulunarak, Filistin’de bir Yahudi devleti kurmak için müsaade etmesini istediler. Buna mukabil de Osmanlı bütçesinin üç misli para teklif ettiler ve devletin bütün borçlarını ödeyeceklerini arz ettiler.

Bu hadsiz isteğe karşılık olarak Sultan Abdülhamid Han tarihimize altın harflerle geçen şu cevabı verdi: “Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim, bu devleti kanlarını dökerek kazanmış ve yine kanıyla mahsuldar kılmıştır. Ecdadımın kanıyla alınan yer parayla satılamaz.”

Sultan Abdülhamid Han ayrıca Yahudilerin gizli faaliyetlerine karşı da boş durmayarak hemen harekete geçti. Filistin topraklarının tamamını arazi-i şahane ilan ederek satışını yasakladı. Bizzat şahsına bağlı bir orduyu Filistin’de görevlendirdi.

Kafkas ve Balkanlardaki bir kısım Müslümanları Filistin’e yerleştirdi. Padişahın bu faaliyetleri üzerine Yahudiler, bütün güçlerini Sultan Abdülhamid Han‘ı tahttan indirmek için seferber ettiler bunun içinde içeride işbirlikçi bulmakta gecikmediler.

Mason yaptıkları yerli hainlerle işbirliğine giderek bu niyetlerini gerçekleştirdiler.

Rene Henry isimli bir kadın yazarın, “Ağaçların Savaşı” adlı kitabında söylediklerine göre, dünyadaki bazı çevreler ekonomik, finansal, politik ve sosyal organizasyonlar, dünyevi güce sahip elit bir gurubun kontrolü altında gelişerek merkezi bir güç haline gelerek dünyayı tek elden kontrol etmek istemektedirler. Bunun gerçekleşmesi amacıyla insanlar için kutsal olan ahlaki değerlerin yok edilmesi ve hayali şeylerle uğraşılmasının sağlanması icap etmektedir. Böylece aklın yarattığı din inanç sistemi olarak dünya insanlarına verilecek ve onlar da bu gibi kişilerin yönetimi altına gireceklerdir.

Bu hayal asırlarca önce atılmış ve halen devam etmektedir. Planlanan şey, insanları iktisaden, askeri olarak, teknolojik bakımından, finans bakımından, haberleşme, medya bakımından, dinen, ahlaken kendi isteklerine ram etmektir.

Allah bütün Müslüman kardeşlerimizi bu şer cephesinin fitnesinden muhafaza buyursun inşallah.

Allah’a emanet olun değerli kardeşlerim.

Şehzade,
Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu…

​İstanbul’da bugün ayakta olan pek çok yapı Sultan Abdülhamid Han Hz. döneminden kalan yapılardır

22222

Cennet Mekân Sultan II.Abdülhamid Hân Hz. zamanında elbette ki sadece İstanbul’da değil Osmanlı ülkesinin pek çok yerinde önemli mimari yatırımlar yapılmaya başlanmıştır.

Osmanlı Devleti bozulan devlet düzeninden dolayı uzun bir süredir vergi toplamada sıkıntılar yaşamaktaydı. Osmanlı sınırları içerisinde devletin merkezi otoritesinin azalmasına bağlı olarak vergi toplamada yaşanan sıkıntılar Düyûn-u Umûmiye idaresinin kurulmasına bağlı olarak azalmış ve toplanan paralar bu yatırımların finansmanını sağlamada da kullanılmıştır.İstanbul’ un 19. yüzyıldan itibaren değişen çehresinde artık büyük anıtsal camiler yerine kışla binaları, boğazın kıyısında yükselen sahil saraylar, okul binaları, saat kuleleri ve yeni yönetim binaları mimari üslubu ile kendini göstermeye başlamıştır.

İstanbul’da bugün ayakta olan pek çok yapının Sultan Abdülhamid döneminden kalan yapılar olduğu ve bu yapıların pek çoğunun hâlâ işlevselliğini koruduğu da bir gerçektir. Bir misal olması açısından bugün hâlâ hizmet veren Şişli Etfal Hastanesi,

Darülaceze binası, Haydarpaşa Liman ve Garı, İstanbul’un ve Türkiye’nin ilk modern rıhtımı olan ve 1895 yılında bitirilen Galata Rıhtımı ve 1898 yılıında kurulmuş olan Gülhane Askeri Tıp Akademisi, de Sultan II. Abdülhamid tarafından açılmış ve hâlâ ilk günkü gibi hizmet veren eserlerden bazılarıdır. Bu liste çok uzun olduğu için bunlardan sadece birkaç tanesi zikredilmiştir.

Ancak burada şu konuyu da zikretmek yerinde olacaktır. Yapılan bu binalar cumhuriyet döneminde alışık olduğumuz kamu binaları gibi estetik zevkten uzak soğuk ve halka mesafeli duran yapılar değildir. Aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen her zevke hitap eden ve belirli bir üslup ile yapılmış çok zevkli ve estetik değeri yüksek yapılardır. Dönemin tanınmış ve en yetkin mimarları İstanbul’un yeni çehresine mimari üslupları ile derin izler bırakmıştır. Bu mimarlar arasında Levanten Alexandre Vallaury ve İtalyan Raimondo D’Aronco dikkat çekmektedir.

Bu dönemde inşa edilen Düyun-ı Umumiye binası, Müze-i Hümayun binaları, Sanayi-i Nefıse Mektebi, Osmanlı Bankası binası, Pera Palas, Tokatlıyan Oteli mimar Vallaury’in önemli eserleri arasındadır. 1897 yılında inşa edilen Tokatlıyan oteli hizmete girdiği dönemde  Pera Palas’tan sonra İstanbul’un en büyük oteliydi. 1950’lerde işhanı haline dönüştürülmek üzere maalesef tahrip edilmiştir. Günümüzde de bu özelliği ile devam etmektedir.

Şehzade Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu…

Sultan Abdülhamid Han zamanında Osmanlı Bahriyesi, denizaltıyı envanterine alan ikinci bahriyedir.

1111

 

Kıymetli kardeşlerim!…

Osmanlı Devleti’nde Orhan Bey zamanında başlayan denizcilik faaliyetleri Kanuni zamanında zirveye çıkmış ancak daha sonra bir duraklama ve gerileme devri yaşanmıştır.

Osmanlının son zamanlarında ise bir silah olarak denizaltıya ilk defa Sultan II Abdülhamid Hân devrinde sahip olduk.1886 yılında Nordenfelt şirketinden sipariş edilen iki adet denizaltı, Sultan II. Abdülhamid tarafından Hazine-i Hassa’dan ödenmek üzere satın alınarak, “Abdülhamid” ve “Abdülmecid” isimleriyle donanmaya katılmışlardır.

Osmanlı Bahriyesi, bir silah olarak denizaltı gemisine ilk defa Sultan II. Abdülhamid devrinde sahip olmuştur. Başta İngiltere olmak üzere dönemin kudretli devletlerinin denizlerdeki büyük güçlerin denizaltılara gösterdiği sınırlı ilgiye rağmen Osmanlı Bahriyesi çağın en yüksek teknolojisine sahip iki denizaltıyı Nordenfelt şirketinden ısmarlamıştır.

George William Garrett adındaki İngiliz mühendis maddi imkân sağlayarak denizaltı geliştirme çalışmalarına devam edebilmek için 1867’de İsveç’ten İngiltere’ye göç etmiş ve Nordenfelt Gun and Ammunition Company Limited adlı bir şirket kurmuş olan silah dizayneri, milyoner Thorsten Nordenfelt ile ortaklık kurarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Garrett, ‘Resurgam’ adını verdiği bir denizaltı icat etmiş ancak İngiliz Kraliyet Donanması için yapılan tanıtım gösterisi sırasında yapmış olduğu denizaltı batmıştır. Bu başarısızlıktan sonra sıkıntıya giren ve çalışmalarını devam ettirebilmek için parasal destek arayan Garrett, en sonunda İsveçli bir silah fabrikatörü olan Thorsten Wilhelm Nordenfelt ile anlaşmıştır. Nordenfelt, denizaltıların gelecekteki askeri önemini fark ederek bu denizaltıların büyük bir  ticari potansiyele sahip olacağını öngörmüş ve bu işe para yatırmaya karar vermiştir, 1885 yılında Stockholm’de Garrett’in tasarladığı Nordenfelt-I denizaltısını inşa ettirmiştir. Nordenfelt serisi denizaltılardan toplamda dört adet üretilmiştir.

Bu denizaltıların üreticisi Thorsten Nordenfelt, 1885 yılında dünyada oldukça ilgiyle karşılanan yeni icat Nordenfelt-I’in ticari alanda tanıtımı ve satılması maksadıyla İsveç Landskrona’da bir deneme seyri tertiplemiş ve bu denemeye 39 ülkeden temsilci çağırmıştır. Çağırdığı temsilciler içerisinde Osmanlı Devleti de vardı. Osmanlı Devleti’ni burada Binbaşı Halil Efendi temsil etmiştir.

Binbaşı Halil Efendi 25 Kasım 1885 tarihli raporunu ve Nordenfelt-I denizaltısının elle çizilmiş resmini Sultan II. Abdülhamid’e takdim etmiştir. Raporda, tecrübe edilen denizaltı gemisinin eksik ve kusurlarından bahsedilmektedir. Ancak bir süre sonra ünlü silah tüccarı ve Sir Basil Zaharoff’un aracılığı ile Nordenfelt-I denizaltısı Yunan Kraliyet Bahriyesi tarafından 1886 yılında satın alınmıştır. Yunanistan’a bu denizaltının ilk modelinin satılması Osmanlı Devleti’ni tedirgin etmiş yanı başındaki bu tehlikeye karşı durabilmek adına Sir Zaharoff aracılığıyla Nordenfelt’den iki adet denizaltı alınmıştır. 1886 başında çıkan bir irade-i seniye’de de, İngiltere’nin teşviki ile Yunanlılar’ın pek yakında Osmanlılar aleyhine harekete geçeceği, bu sebepten iki denizaltı gemisi sipariş edildiği yazılıdır. Kontrat Nordenfelt’in şirketi ile 23 Ocak 1886 tarihinde imzalandı. 22 Mart 1888 tarihinde de Padişahın irade-i seniyesi üzerine gemilerin resmi işlem ve kabulleri ile Binbaşı Garrett tarafından iki denizaltıya Türk bayrağı çekilerek Osmanlı Donanmasına katılışları yapılmış, Nordenfelt II’ye Abdülhamid ve Nordenfelt III’e de Abdülmecid isimleri verilmiştir…

Şehzade Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu…