mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir

Sultan ve Anneler…

Sultan İkinci Abdülhamid Han, Sultan Abdülmecid Han’ın oğlu olup 21 Eylül 1842 günü Çırağan Sarayı’nda Tîr-i Müjgân Kadın Efendi’den dünyaya geldi. Tîr-i Müjgân Kadın Efendi Sultan Abdülmecid’in ikinci hanımı olup, gayet zarif, hassas ruhlu bir kadındı.
Çerkeslerin (Çerkezlerin) Şapsıh (Şapsih/Şapsığ) kabilesinden olup, Kafkasya’da doğmuş ve İstanbul’a gelerek 1839’da Sultan Abdülmecid Han’ın hanımları arasına alınmıştı. Tîr-i Müjgân Kadın, 3 Ekim 1853 (17 Muharrem 1269)’te Beylerbeyi Sarayı’nda vefat etti ve Yenicami türbesine defnedildi.
Şehzade Abdülhamid efendinin annesi vefat edince babası tarafından Perestû Dördüncü Kadınefendi’nin himayesine verildi.
Küçük bir çocuk olan Şehzade Abdülhamid’i büyüten ve ona analık eden Perestû Kadınefendi, Şehzade Abdülhamid padişah olduğu zaman “Mehd-i Ulya-yı Saltanat-ı Seniyye” ünvanını almıştır.
Sultan Abdülhamid’in Süt Annesi Remide Hanımefendi ve Süt Kardeşi İsmet Bey Osmanlılar zamanında saray ve büyük konaklarda dünyaya gelen çocuklar için süt anneleri bulunurdu. Bu annelerin neseb ve dini tarafları iyice araştırılır, bir mahzur olmadığına kanaat getirilince çocuklara süt annesi tayin edilirlerdi.
Saray için bu kanun çok daha sıkı bir şekilde takip edilirdi. Şehzadelere süt annelik yapan bu hanımlara “Taye/Taya/Daya Hatun” denirdi.
İşte Sultan Abdülhamid Han’a da süt annesi olarak o zamanda sarayda esvapçıbaşı (ser-esvabî) bulunan Seyyid Mehmed Eşref Efendi’nin hanımı Remide Hanım tayin edilmiştir. Remide Hanım o sıralarda yeni doğum yapmıştı. Çocuğunun ismi de İsmet Bey idi. İşte bu hanım hem kendi oğlu İsmet Bey’i hem de Şehzade Abdülhamid efendiyi emziriyordu. Bu sebeple İsmet Bey, Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın süt kardeşi olmuştu. Seyyid Mehmed Eşref Efendi 1844 yılında vefat etmiştir.
Remide Hanım, Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın annesi Tîr-i Müjgân Kadın Efendi’nin memleketlisi olup o da Çerkeslerin Şapsıh (Şapsığ) kabilesine mensup idi…

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşağıdaki kutucuğa uygun rakamı yazınız (Sayı İle) *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.