"> Sultan Abdülhamid ve Ehl-i Beyt sevgisi. | İkinci Abdülhamid Han Adına Yapılmış İlk ve Tek Türk Sitesi

Sultan Abdülhamid ve Ehl-i Beyt sevgisi.

2122

 

Peygamber Efendimizin Ehl-i Beyt’i, Müslümanların gönüllerinde her zaman hürmet ve muhabbet ile anılmışlardır. Bu muhabbet ve sevgi özellikle Osmanlı döneminde üst seviyeye ulaşmıştır.

Osmanlı sultanları Seyyidlere büyük hürmet etmiş, onların ihtiyaçlarını karşılamış, onları bazı vergilerden muaf tutmuş, ulûfeler vermişlerdir. Hatta Nakîbü’l-eşraf teşkilatı kurarak seyyid ve şeriflerin hizmetlerini en ince teferruatına kadar takip etmişlerdir.

Osmanlı’yı zaferden zafere koşturan Yeniçerilerin Sancağı Zülfikârdır, gülbankı da Ehl-i Beyt sevgisinin Osmanlı’da ne kadar önemli olduğunu göstermektedir:

Bismi şah! Allah Allah!
Derviş-i dervişan, makbul-ü makbulan
Baş üryan, sine püryan, dide al kan
Yezid’e kan kusturan
Göğüs kalkan, arslan pençesinden kelle kurtaran
Bu meydanda nice başlar kesilir, olmaz soran
Mucizat-ı fahr-i cihan
Kerem-i şah-ı merdan
Bi-hürmeti abdalan
Pirimiz, hünkarımız, tac-ül arifin, gavs-el-vasilin
Hacı Bektâş-ı Velî Şah-ı Horasan
Hınzırdır, mel’undur, münafıktır Yezid’le Mervan
La en Allahü Yezid’e ve ala Kavm-i Yezid
Rahmed ber can-ı şehid!
Allah yoluna, Muhammed kavline, Ali uğruna
On iki imam katarın, pir gayretine!
Dem-i pir, kerem-i evliya, gerçeklerin demine
Hu diyelim!
Hu!

Sultan Abdülhamid emr-i hilafeti temsil eden bir padişah olarak atalarının yolunda Hz. Peygambere ve O’nun pâk nesline olan muhabbetini yapmış olduğu çalışmalar ile ispatlamıştır.  Osmanlı coğrafyası içerisinde yer alan hatıraları muhafaza ve imardan hiçbir zaman geri durmamıştır.

Hz. Ali ile Hz. Fâtıma’nın evleri ilk önce Kânûnî tarafından inşâ edilmiş, Sultan 3. Mustafa da tâmir ettirmişti. 2. Mahmut ve 2. Abdülhamid de tekrar yenileyen pâdişahlardır.

2. Abdülhamid’in, altından ve gümüşten yaptırdığı Kâbe anahtarları şu an Mekke Müzesi’ndedir. Mekke’ye gelen misâfirleri ağırlamak maksadıyla yaptırdığı Haseki Misâfirhânelerinden bir kaçı günümüze kadar ulaşmıştır. 4 katlı, saray görkemindeki muazzam kız mektebi hâlâ duruyor. Sultan Abdülhamid, Kâbe’nin içini de tâmir ettirmiştir. Selefi gibi Mekke’deki ashâb-ı kirâma âit evleri ve neredeyse tüm mukaddes hâtırâları tâmir ettiren pâdişah, Safâ-Merve’yi, Zemzem Kuyusu’nu, Hamidiye Su
Hattını ve Cennetü’l-Muallâ’daki sahâbe türbelerini dahi yenilemişti.

Halîlurrahmân’daki mescit ve türbeleri ise son olarak Osmanlı padişahı Cennetmekân Sultan II.Abdülhamîd Han tâmir ettirmiştir.

Allah zülcelâl hazretleri, Hz.Muhammed ve Âl-i Muhammed hakkı için bizi dünya ve ahirette onun şefaatinden mahrum bırakmasın inşaallah.

Allah Sultan Abdülhamid’den ve O’nun gibi Ehl-i Beyt muhibbi olan herkesten razı olsun. Baki selamlar. Dua ile vesselam…

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşağıdaki kutucuğa uygun rakamı yazınız (Sayı İle) *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.