"> Sultan Abdülhamid Han zamanında Osmanlı Bahriyesi, denizaltıyı envanterine alan ikinci bahriyedir. | İkinci Abdülhamid Han Adına Yapılmış İlk ve Tek Türk Sitesi

Sultan Abdülhamid Han zamanında Osmanlı Bahriyesi, denizaltıyı envanterine alan ikinci bahriyedir.

1111

 

Kıymetli kardeşlerim!…

Osmanlı Devleti’nde Orhan Bey zamanında başlayan denizcilik faaliyetleri Kanuni zamanında zirveye çıkmış ancak daha sonra bir duraklama ve gerileme devri yaşanmıştır.

Osmanlının son zamanlarında ise bir silah olarak denizaltıya ilk defa Sultan II Abdülhamid Hân devrinde sahip olduk.1886 yılında Nordenfelt şirketinden sipariş edilen iki adet denizaltı, Sultan II. Abdülhamid tarafından Hazine-i Hassa’dan ödenmek üzere satın alınarak, “Abdülhamid” ve “Abdülmecid” isimleriyle donanmaya katılmışlardır.Osmanlı Bahriyesi, bir silah olarak denizaltı gemisine ilk defa Sultan II. Abdülhamid devrinde sahip olmuştur. Başta İngiltere olmak üzere dönemin kudretli devletlerinin denizlerdeki büyük güçlerin denizaltılara gösterdiği sınırlı ilgiye rağmen Osmanlı Bahriyesi çağın en yüksek teknolojisine sahip iki denizaltıyı Nordenfelt şirketinden ısmarlamıştır.

George William Garrett adındaki İngiliz mühendis maddi imkân sağlayarak denizaltı geliştirme çalışmalarına devam edebilmek için 1867’de İsveç’ten İngiltere’ye göç etmiş ve Nordenfelt Gun and Ammunition Company Limited adlı bir şirket kurmuş olan silah dizayneri, milyoner Thorsten Nordenfelt ile ortaklık kurarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Garrett, ‘Resurgam’ adını verdiği bir denizaltı icat etmiş ancak İngiliz Kraliyet Donanması için yapılan tanıtım gösterisi sırasında yapmış olduğu denizaltı batmıştır. Bu başarısızlıktan sonra sıkıntıya giren ve çalışmalarını devam ettirebilmek için parasal destek arayan Garrett, en sonunda İsveçli bir silah fabrikatörü olan Thorsten Wilhelm Nordenfelt ile anlaşmıştır. Nordenfelt, denizaltıların gelecekteki askeri önemini fark ederek bu denizaltıların büyük bir  ticari potansiyele sahip olacağını öngörmüş ve bu işe para yatırmaya karar vermiştir, 1885 yılında Stockholm’de Garrett’in tasarladığı Nordenfelt-I denizaltısını inşa ettirmiştir. Nordenfelt serisi denizaltılardan toplamda dört adet üretilmiştir.

Bu denizaltıların üreticisi Thorsten Nordenfelt, 1885 yılında dünyada oldukça ilgiyle karşılanan yeni icat Nordenfelt-I’in ticari alanda tanıtımı ve satılması maksadıyla İsveç Landskrona’da bir deneme seyri tertiplemiş ve bu denemeye 39 ülkeden temsilci çağırmıştır. Çağırdığı temsilciler içerisinde Osmanlı Devleti de vardı. Osmanlı Devleti’ni burada Binbaşı Halil Efendi temsil etmiştir.

Binbaşı Halil Efendi 25 Kasım 1885 tarihli raporunu ve Nordenfelt-I denizaltısının elle çizilmiş resmini Sultan II. Abdülhamid’e takdim etmiştir. Raporda, tecrübe edilen denizaltı gemisinin eksik ve kusurlarından bahsedilmektedir. Ancak bir süre sonra ünlü silah tüccarı ve Sir Basil Zaharoff’un aracılığı ile Nordenfelt-I denizaltısı Yunan Kraliyet Bahriyesi tarafından 1886 yılında satın alınmıştır. Yunanistan’a bu denizaltının ilk modelinin satılması Osmanlı Devleti’ni tedirgin etmiş yanı başındaki bu tehlikeye karşı durabilmek adına Sir Zaharoff aracılığıyla Nordenfelt’den iki adet denizaltı alınmıştır. 1886 başında çıkan bir irade-i seniye’de de, İngiltere’nin teşviki ile Yunanlılar’ın pek yakında Osmanlılar aleyhine harekete geçeceği, bu sebepten iki denizaltı gemisi sipariş edildiği yazılıdır. Kontrat Nordenfelt’in şirketi ile 23 Ocak 1886 tarihinde imzalandı. 22 Mart 1888 tarihinde de Padişahın irade-i seniyesi üzerine gemilerin resmi işlem ve kabulleri ile Binbaşı Garrett tarafından iki denizaltıya Türk bayrağı çekilerek Osmanlı Donanmasına katılışları yapılmış, Nordenfelt II’ye Abdülhamid ve Nordenfelt III’e de Abdülmecid isimleri verilmiştir…

Şehzade Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu…

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşağıdaki kutucuğa uygun rakamı yazınız (Sayı İle) *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.