"> Sultan Abdülhamid Han ve Bab-i Şefkat | İkinci Abdülhamid Han Adına Yapılmış İlk ve Tek Türk Sitesi

Sultan Abdülhamid Han ve Bab-i Şefkat

sultan_abdulhamid_han_ve_bab_i_sefkat_1464915033_524

Darülaceze (Bab-ı Şefkat) İstanbul’un ilk modern sosyal refah kurumu ve sultanın en önemli hayır kurumu olarak bilinmektedir.

Darülaceze’nin kuruluşunda İstanbul’un sokaklarındaki yoksul, kimsesiz ve dilencilerin sayısının arttığı düşüncesi yatmaktadır. Fakat bu kurum sadece yoksullara ve dilencilere hizmet etmekle kalmamış aynı zamanda yaşlı ve çocuklara da sosyal hizmet veren önemli bir kurum haline gelmiştir.

Sultan II. Abdülhamid Hân Darülacezenin yapımı konusunda görev verdiğiHalil Rıfat Paşa oluşturduğu bir komisyonla yaptığı araştırmalar sonucunda,Darülaceze’nin Okmeydanı’nda kurulmasının uygun olacağını ve inşaatının 72.000 altın liraya çıkabileceğini padişaha arz etmiştir. Bunun üzerine Darülaceze’nin Okmeydanı’nda inşasına başlanması Padişahın 25 Mart 1306 tarihi fermanı ile emir buyurulmuş ve bu ferman 30 Mart 1306 tarihli Resmi Tebliğ ile yayınlanmıştır. Padişah Sultan II. Abdülhamid, Darülaceze’nin kuruluş masraflarını karşılamak üzere 7.000 altın lira kıymetindeki eşyasını hediye ederek ayrıca 10.000 altın lira da vermiştir. Yine ayrıca piyango tertip edilmiş ve toplanan teberrularla 50.000 altın lira toplanmıştır.

abdülhamid_han_dönemi_(1)(1)
Padişah iradesiyle 1895 yılında İstanbul da kurulmuş olan ve resmi açılışı 31 Ocak 1896 tarihinde yapılan bu kurumun amacı, Darülaceze Nizamnamesinde şu şekilde belirtilmektedir : “İstanbul da doğmuş ve yerleşmiş olup ta malul, iş göremez durumda olan geçinmesini temin edecek miktarda mala malik olmamakla beraber kazanabilme imkânlarından da aciz olduğu halde İstanbul da veya taşrada kanunen kendisine bakacak kudrette ve mükellefiyette bulunmayanlar ve sokakta bulunmuş olanlara” hizmet etmektir.
Ekran_resmi_2016-06-02,_11.43.50
Sosyal bakımdan memleket ölçüsünde büyük faydalar sağlamakta olan bu şefkat müessesesi katma bütçe ile 1916 yılında yapılmış ve hâlâ yürürlükte olan bir Nizamname ile doktorları, hemşiresi, memuru ve yeterli sayıda personel kadrosu ile idare edilmektedir. Nizamnameye göre; Darülaceze’ye, mezhep gözetilmeksizin İstanbul’da doğmuş veya İstanbul’da ikamet eden yoksul, kimsesiz, alil, çalışamayacak derecede ihtiyarlarla sokağa terk edilmiş kimsesiz çocuklar durumlarını gösterir ilmühaber ve nüfus cüzdanları ile kabul edilirler. Müracaat eden acezenin evvela doktor tarafından muayenesi yapılıp, hasta ise hastane, değilse aceze dairelerinin birine yatırılmaktadır

Sultan II. Abdülhamid Hân tarafından kurulan Darülaceze bugüne kadar 30 bini çocuk olmak üzere toplam 72 bin kişiye şefkat yuvası olmuştur.

Ekran_resmi_2016-06-02,_11.49.53
Devlet-i Aliyye’de birlikte yaşamanın en güzel kanıtlarından biri olan Darülaceze 120 yılı aşkın süredir kimsesiz çocuklar, evsiz, hasta, engelli ve yaşlıların barınması için hizmet vermeye devam etmektedir. Günümüzde de faaliyetini sürdüren Darülaceze dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin cami, kilise ve havrasıyla insanlara hizmet etmeye devam etmektedir.

Allah bu hayrı yapanlardan ve bu hayra bugüne kadar destek olanlardan razı olsun inşallah.

Şehzade Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu…

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşağıdaki kutucuğa uygun rakamı yazınız (Sayı İle) *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.