mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir

Sultan Abdülhamid Han Siyonistlerin önündeki en büyük engeldi

11111

Siyonistler, Arz-ı mev’ud (vade dilen topraklar) üzerinde devlet kurma emellerini gerçekleştirmek için yaptıkları çalışmalarda karşılarında en büyük engel olarak Cennetmekân Sultan Abdülhamid Han’ı buldular.

Yahudiler 1870 senesinden itibaren Filistin toprakları üzerinde zirai yerleşme merkezleri kurarak sinsice buraları ele geçirme niyetlerini gerçekleştirmeye koyulmuşlardır. Bu çalışmaları hızlandırmak için Siyonistlerin lideri Teoder Herzl, Sultan Abdülhamid’e bir teklif iletti. Ondan toprak talebinde bulunarak, Filistin’de bir Yahudi devleti kurmak için müsaade etmesini istediler. Buna mukabil de Osmanlı bütçesinin üç misli para teklif ettiler ve devletin bütün borçlarını ödeyeceklerini arz ettiler.Bu hadsiz isteğe karşılık olarak Sultan Abdülhamid Han tarihimize altın harflerle geçen şu cevabı verdi: “Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim, bu devleti kanlarını dökerek kazanmış ve yine kanıyla mahsuldar kılmıştır. Ecdadımın kanıyla alınan yer parayla satılamaz.”

Sultan Abdülhamid Han ayrıca Yahudilerin gizli faaliyetlerine karşı da boş durmayarak hemen harekete geçti. Filistin topraklarının tamamını arazi-i şahane ilan ederek satışını yasakladı. Bizzat şahsına bağlı bir orduyu Filistin’de görevlendirdi.

Kafkas ve Balkanlardaki bir kısım Müslümanları Filistin’e yerleştirdi. Padişahın bu faaliyetleri üzerine Yahudiler, bütün güçlerini Sultan Abdülhamid Han‘ı tahttan indirmek için seferber ettiler bunun içinde içeride işbirlikçi bulmakta gecikmediler.

Mason yaptıkları yerli hainlerle işbirliğine giderek bu niyetlerini gerçekleştirdiler.

Rene Henry isimli bir kadın yazarın, “Ağaçların Savaşı” adlı kitabında söylediklerine göre, dünyadaki bazı çevreler ekonomik, finansal, politik ve sosyal organizasyonlar, dünyevi güce sahip elit bir gurubun kontrolü altında gelişerek merkezi bir güç haline gelerek dünyayı tek elden kontrol etmek istemektedirler. Bunun gerçekleşmesi amacıyla insanlar için kutsal olan ahlaki değerlerin yok edilmesi ve hayali şeylerle uğraşılmasının sağlanması icap etmektedir. Böylece aklın yarattığı din inanç sistemi olarak dünya insanlarına verilecek ve onlar da bu gibi kişilerin yönetimi altına gireceklerdir.

Bu hayal asırlarca önce atılmış ve halen devam etmektedir. Planlanan şey, insanları iktisaden, askeri olarak, teknolojik bakımından, finans bakımından, haberleşme, medya bakımından, dinen, ahlaken kendi isteklerine ram etmektir.

Allah bütün Müslüman kardeşlerimizi bu şer cephesinin fitnesinden muhafaza buyursun inşallah.

Allah’a emanet olun değerli kardeşlerim.

Şehzade,
Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu…

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşağıdaki kutucuğa uygun rakamı yazınız (Sayı İle) *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.