Şehzademizden… Sultan Abdülhamid Han’ın Osmanlı tahtına çıkışı…

111111111

Sultan Abdülhamid Han’ın Padişah olması hiç beklenmeyen bir gelişmeydi. Ancak Allah’ın takdiri her şeyin üzerindedir.

Değerli gönül dostlarım ALLAH’ın rahmeti, bereketi üzerinize ve üzerimize olsun.

Bu haftaki yazımda dedem cennetmekân Sultan Abdülhamid Han’ın Osmanlı tahtına çıkışı ile ilgili bazı konulara temas etmeye çalışacağım.

Dedem Sultan II. Abdülhamid Hân’ın saltanat yıllarını ikiye ayırmak ve meseleleri ona göre değerlendirmek icap eder:

33333333
Mithat Paşa ve onun etkisi altındaki ekibinin idareyi elinde tuttuğu birinci saltanat dönemi (1876-1878); yönetimi ele aldığı ikinci saltanat devresi ise (1878-1909) 30 yıl kadar sürmüştür. Bu devreye, Sultan II. Abdülhamid’in şahsî idare devri denilmektedir. Bugün artık Allah’a şükür azalmakla birlikte hâlâ bazı tarihçilerin istibdâd devri (devr-i istibdâd) dediği bu devir, öncesi ve sonrasına baktığımızda ne kadar hayırlı bir dönem olduğunu Sultan Abdülhamid’e muhalif olan çağdaşlarının bile çoğu itiraf etmişlerdir.

Sultan Abdülhamid Hân Osmanlı veraset sistemindeki Ekber ve Erşed sistemi nedeniyle padişah olması hiç beklenmeyen bir şehzade idi. Çünkü Sultan Abdülaziz’in canice ve haince bir suikast ile şehid edilmesi ve onun ardından tahta çıkan Şehzade Murat’ın büyük olasılıkla bu katliamdan dolayı ruhi dengesinin bozulması sonucunda tahttan indirilmesi üzerine tahta oturmuştu. Elbette ki takdir-i ilâhi bu şekilde cereyan etmiştir.

222222222
Sultan Abdülhamid padişah olması hiç beklenmeyen bir gelişme olduğu için bu hadisenin gerek iç politikada gerekse dış politikada çeşitli yansımaları elbette olmuştur.  Gerçi Mithat Paşa’nın başını çektiği grup kendince pazarlıklar yaparak Sultan Abdülhamid’in tahta çıkmasına yol vermiştir diyenler vardır, ancak bu pazarlıkta Mithat Paşa’nın eli başlangıçta zaten çok zayıftı, çünkü Sultan Abdülhamid’den başka Osmanlı tahtını doldurabilecek kimse yoktu. Hatta bu pazarlıklar sırasında Mithat paşa kendi adamlarını Sultan’ın yanı başına yerleştirerek onu her açıdan kuşatmayı ve yönlendirebileceğini düşünmüştü. Sultan Abdülhamid bunları kabul eder gibi görünüp cülusunda (tahta oturduğunda) Midhat Paşa’nın önerdiği Sadullah Bey yerine Mehmed Said Paşa’yı (1838 – 1914) II. Mabeyn Baş Kâtipliği’ne atanması herkesi şaşkınlığa uğrattı. Sultan’ın daha tahta çıkar çıkmaz yaptığı bu ilk hamlesi gelecekteki siyasetinin nasıl olacağı konusunda çok önemli ipuçları veriyordu.

Siz değerli okuyucularımıza huzur dolu bir hafta diliyorum. Allah’a emanet olunuz…

Vesselam…

Author: armağan köken

Cevizin Kabuğunu Kırıp Özüne İnmeyen Hepsini Kabuk Sanır...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.