Destimal-i Şerif Mendili WhatsApp İrtibat: 0532 395 06 73

destdestimal-i-serif destimal-2 d d2

Dört asır boyunca Bosna Hersek Sancak Beyliğini yürüten Çengiç ailesinden Haydar Çengiç’e, Sultan İkinci Abdülhamid tarafından hediye edilen destimâl-i şerîf, ailenin müzeye bağışladığı bir barut kutusunda şans eseri bulunmuştu. Bilahare Bursa Kent Müzesi’nde sergilenmeye başlanan ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gören destimâl-i şerîf, ulusal basınımızda kendisine nostalji kabilinden, küçücük bir yer bulabildi. Hâlbuki bir zamanlar Destimâl-i Şerîf için ne kadar da itinalı merasimler yapılırdı…

Geçtiğimiz Ramazân-ı Şerîf ayında, Osmanlı döneminin önemli geleneklerinden birisi daha Topkapı Sarayı’nda canlandırıldı. Mukaddes Emanetler Dairesi’nde büyük bir titizlikle gerçekleştirilen destimâl-i şerîf merasiminde; Yavuz Sultan Selim’in 1517’de halifelik görevini de yüklendiği Mısır seferi dönüşünde İstanbul’a getirdiği Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hırkası, Osmanlı geleneklerine uygun bir şekilde, mahfazası olan gümüş sandığından çıkartılıp içindeki yeşil ipek ve kadife örtüler açıldıktan sonra üstündeki inci işlemeli şeritlerin çözülmesiyle birlikte saygıyla ziyaret edildi. Huzurdakiler hırkanın üstüne yerleştirilen destimâli edeple öptükten sonra kendilerine takdim edilen bu biricik hediyeyi; hayatlarının en kıymetli hazinesi kabul ederek saygıyla ellerine alıp yüzlerine sürdüler, uzun uzun kokladılar…

Destimâl Mendili:
Destimâl, aslında elbezi, mendil anlamına gelen Farsça bir kelime. Özel mânâda ise Hırka-i Saadet ziyaretlerinde dağıtılan ince tülbentleri ifade ediyor. Sarayda Enderunlular tarafından yıl boyunca tahta kalıplarla basılarak hazırlanan destimaller, Ramazan ayına kadar Hırka-i Saadet Dairesi’ndeki Destimâl Odası’nda muhafaza edilirdi. Destimâllerin kenarlarında genellikle şu dörtlük yazılıdır: “Hırka-i Fahr-i Rusül’e/ Atlas-ı çarh olamaz pây endâz/ Yüz sürüp zeyline takbil ederek/ Kıl Şefî’-i Ümem’e arz-ı niyâz.” (Peygamberlerin öğüncüne gökyüzünün atlası ayak yaygısı olamaz. Eteğine yüz sürüp, ümmetlerin şefaatçisine niyazını arz et.) Bazı destimallerde ise “Hırka-i Fahr-i Rusül’e mesh olunmuş destimal/ Bûy-i feyz ihsan eder pîrâhen-i Yusuf misal.” (Peygamberlerin öğüncüne mesholunmuş destimal. Yusuf’un (as) gömleği gibi feyiz kokusu ihsan eder.) beyti yer alır.
Topkapı Sarayında hersene Ramazan ayının 15. günü ilginç bir program düzenlenirdi. Peygamber Efendimiz’in hırkayı Saadet sandukası açılır, mübarek hırkaları çıkarılır ve önceden hazırlanmış ve destimal denilen mendiller Hırkaya tek tek dokundurulurdu. Ardından da bu mukaddes mendiller misafirlere hediye edilirdi. Her bir misafir bu mendilleri bir ömür boyu özenle saklar, yaşlandığında vefat etmeden önce de vasiyet ederdi: Kefenlenmeden önce bu mendil yüzlerine kapatılsın diye…

WhatsApp İrtibat:0532 395 06 73

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşağıdaki kutucuğa uygun rakamı yazınız (Sayı İle) *