Dedem Sultan II.Abdulhamid Han

135

Dedem Sultan Abdülhamid Han Halifelik makamına yaraşan iffet, haysiyet, vakar ve namus timsali bir Osmanlı padişahı idi.
Dedem Sultan Abdülhamid Hân’a gelinceye kadarki uzun süreçte Osmanlı hanedanının mensubu olan Padişahlar kendi devirlerinde ve kendi şartlarında ellerinden gelen gayreti göstererek devleti yönetmişlerdir. Devlet-i Aliyye’nin uzun tarihi içerisinde başarılar kadar bazı başarısızlıklarda olduğu muhakkaktır. Hayata sadece ideolojilerini esas alarak bakan insanlardan bir kısmı Osmanlının sadece başarılarını, bir diğer kısmı da başarısızlıklarını ön plana alarak anlatmak çabası içerisinde olduğu görülmektedir.
Ancak bir üçüncü yol yok mudur? Bizler tarihimizi hamasete boğulmuş ve nefsimize hoş gelen abartılar veya nefretle yoğrulmuş yalanlar olarak öğrenmek mecburiyetinde miyiz? Hakikatin peşinde olmak daha doğru bir yol değil midir?
Ben hamasete değil, hakikate; yalanlara değil gerçeklere dayalı bir tarih anlayışının bizim gelecek kuşaklarımıza borcumuz olduğunu düşünüyorum. Ancak bu şekilde tarihten ders çıkararak gelecek inşası yapabilmek mümkün olabilecektir.
Dedem cennetmekân Sultan II. Abdülhamid Han tarihten kendisine intikal eden büyük mirasın farkında olarak içte ve dışta görünüşte kendisine ama gerçekte din ve devlete olan düşmanlıkları 33 yıl gibi uzun bir süre göğüslemeyi başarmış. Hz. Muhammed’in emaneti olan İslam sancağının dünyadaki bu son bağımsız diyarda yere düşmemesi için gayret sarf etmiştir.
Ne acıdır ki aradan geçen bu kadar zamana rağmen Hânedan-ı Âl-i Osman evlatları olan bizler hâlâ Sultan Abdülhamid Hân’a karşı düşmanlıklar ile uğraşmak zorunda kalıyoruz. Sultan Abdülhamid Han’a düşmanlıkları ile meşhur olmuş pek çok muhalifi sonradan ne büyük bir gaflete düşmüş olduklarını itiraf ettiği halde bugün hala ısrarla Sultan Abdülhamid düşmanlığı bir kesimde devam etmektedir.
Sultan Abdülhamid Hân’ın kendi zamanındaki en büyük düşmanları İngilizler ve Siyonist Yahudilerdi. Sultan Abdülhamid Hân’a düşmanlık edenler en azından hangi safta durduklarını görürlerse hak üzere mi yoksa batıl üzere mi olduklarını görebilirler.
Dedem Sultan Abdülhamid Han halifelik makamına yaraşan iffet, haysiyet, vakar ve namus timsali bir Osmanlı padişahı idi. Dindardı, bunu herkes teslim ederdi. Hayır-hasenat yapmasını severdi. Kendi şahsi parasından Osmanlı topraklarının uçsuz bucaksız diyarlarında nice hayır işleri yapmıştı. Onu haksızca suçlayanlar otuz üç yıllık saltanatı süresince imzaladığı ölüm fermanlarının sayısının birkaç taneyi geçmediğini hatırlamalıdırlar. Hiç kimsenin rızkına engel olmaz gerekli gördüğü yerlerde mutlaka haksız uygulamalara müdahale ederdi, yurt dışına kaçan veya sürgüne gönderilen siyasî muhaliflerine dahi maaş bağladığı malumdur.
Sultân Abdülhamid Hân, Osmanlı Padişahları arasında en uzun süre tahtta kalanlardan biridir. Sultan II. Abdülhamid Han amcası Sultan Abdülaziz’in, şehadeti ve V. Murat’ın iki ay kadar süren kısa saltanatından sonra, Osmanlı tahtına oturdu. Devlet-i Aliyye’yi en çileli döneminde yaklaşık otuz üç yıl gibi uzun bir süre idare eden Sultan II. Abdülhamid Hân gerek içte gerekse dışta pek çok sorunlar ile uğraşmak zorunda kaldığı malumdur.
Sultan II. Abdülhamid Hân’ın saltanat yılları Osmanlı tarihinin en karışık ve buhranlı dönemi olduğundan şüphe yoktur. On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı tarihinde pek çok buhranların, yeniliklerin gerek iç gerekse dış siyasette pek çok sorunların olduğu bir dönemdir. Bu dönemde Sultan Abdülhamid Hân’ın uzun saltanat dönemi siyasi ideolojilerden arındırılarak incelenmesi gereken bir dönemdir. Çünkü bu dönemde yaşanan pek çok sıkıntının yansımaları hâlâ günümüzde devam etmektedir. Gelecekte de devam edeceği düşünülmelidir.
Selam ve dua ile vesselam…
Şehzade Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu…

Author: armağan köken

Cevizin Kabuğunu Kırıp Özüne İnmeyen Hepsini Kabuk Sanır...

1 thought on “Dedem Sultan II.Abdulhamid Han

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.