mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir

Dedem Abdülhamid Han…

hsn

Dedem cennetmekân Sultân Abdülhamid Hân (1842–1918), Osmanlı Padişahları içerisinde en uzun süre tahtta kalanlardan biridir.

Sultan II. Abdülhamid Han amcası Sultan Abdülaziz’in, şehadeti ve V. Murat’ın iki ay kadar süren kısa saltanatından sonra, Osmanlı tahtına oturdu.

Osmanlı Devleti’ni en çileli döneminde yaklaşık otuz üç yıl gibi uzun bir süre idare eden Sultan II. Abdülhamid gerek içte gerekse dışta pek çok sorunlar ile uğraşmak zorunda kaldığı hepimizin malumudur.

Sultan II. Abdülhamid 1876 yılında tahta geçerek 1909 yılına kadar yaklaşık 33 yıl  (tam olarak 32 sene 7 ay 27 gün) süren bir saltanat sürmüştür. II. Abdülhamid’in saltanat yılları Osmanlı tarihinin en karışık ve buhranlı dönemi olduğundan şüphe yoktur. On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı tarihinde pek çok sorunların, yeniliklerin olduğu bir dönemdir. Bu dönemde Sultan Abdülhamid’in uzun saltanat dönemi siyasi ideolojilerden arındırılarak incelenmesi gereken bir dönemdir. Çünkü bu dönemde yaşanan pek çok sıkıntının yansımaları günümüzde hala etkilerini sürdürmektedir. Sultan Abdülhamid Han dönemini tam olarak anlamadan bugünkü iç ve dış politikamızı doğru bir şekilde yönlendirebilmek mümkün görünmemektedir.

Sultan Abdülhamid Han, Sultan Abdulmecid’in dört çocuğunun ikincisidir. 21 Eylül 1842 tarihinde Tir-i Müjgan Kadınefendinin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. 11 yaşında annesinin vefat etmesi üzerine yetim kalmış daha sonra Sultan Abdülmecid’in çocuğu olmayan diğer eşi Perestu Hanım tarafından himaye edilmiştir. Çocukluğunda ilimden askeri alana kadar birçok alanda gelişmesi için İslami ve Fen alanlarında çeşitli dersler almıştır. Bu derslerinin yanı sıra Arapça, Farsça ve Fransızca dil eğitimleri de almıştır. İtalyan hocalardan da musiki dersleri almış musikiye ayrı bir kıymet vermiştir. Hat sanatı, resim ve fotoğraf Sultan Abdülhamid Han’ın diğer ilgi alanlarıdır.

Bütün bunların yanında Osmanlı tarihi, askerlik bilgisi ve spor alanında da eğitimler aldı. Kendi çabalarıyla bazı tarikatlarla kurduğu münasebet çerçevesinde onlardan da  ilim dersleri almıştır. Zeki, çalışkan ve bilgili biri olduğu kendisini sevmeyen ve muhalif olanların bile teslim ettiği özelliklerdendir. Çocukluğuna baktığımız zaman Sultan Abdülhamid’in Osmanlı padişahlığı yolunda çocukluğundan itibaren ciddi eğitimlerden geçtiği hakikattir.

Sultan Abdülhamid, şehzadelik yıllarında babasını kaybetmiş, amcası tarafından himaye edilmiştir. Şehzadeliği zamanında babası tarafından kendisine Maslak Köşkü tahsis edilmiştir. Bu köşkün arazisini çiftlik haline getirmiş ve burada hayvancılık ve ziraatla uğraşmış elinin emeği ile geçinerek para da biriktirmiştir. Bunun dışında ticaretle uğraşmış, borsayla ilgilenmiştir ve ciddi bir servet kazanmıştır. Yeraltı madenleriyle ilgilenmiş ve çeşitli işlerde çıkardığı madenleri kullanmıştır.

Efendimiz Nebiler serveri Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’nın iltifatına mazhar olan Osmanlı soyunun son zamanlarında zuhur etmiş padişahlarından Sultan Abdülhamid’i şimdiye kadar pek çok kimse kendi bakış açısından anlatmıştır. Soyundan gelmekle ve torunu olmakla şeref duyduğum, ismini taşımakla da büyük bir sorumluluğun ağır yükü altına olan ben ise siz değerli okuyucularıma Rabbimizin lütfettiği kadar Dedem Cennetmekân Sultan Abdülhamid Hân’ı  anlatmaya gayret edeceğim. Bu duygular ile sizleri yüce Allah’a emanet ediyorum.

Tevfik yüce Allah’tan’dır.

Şehzade.
Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu…

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşağıdaki kutucuğa uygun rakamı yazınız (Sayı İle) *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.