mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir mp3 indir

​Düşmanlık ve kini içinde büyütenlerin yükü ağırdır.

444

Çok kıymetli okuyucularım Allah’ın (C.C.) selamı ve bereketi üzerinize olsun. Bir insana yapılacak en büyük kötülük onu eleştirmek ve kötülemek değildir, onu olduğundan farklı göstermektir.

Bu tutum tarihe mal olmuş bir kişiye yapıldığında ise yapılan kötülük sadece o kişi ile sınırlı kalmayıp, bütün bir topluma ve insanlığa yapılmış sayılmalıdır.

Çünkü tarih geçmişten ders çıkararak geleceği inşa etmektir. Yanlış öğretilen bir tarih ile gelecek inşası nasıl yapılacaktır? O halde Sultan Abdülhamid ile ile ilgili yapılan yanlış değerlendirmeler sadece Sultan Abdülhamid’i veya Osmanoğullarını değil bütün bir milletin hem geçmişini hem geleceğini ilgilendiren mühim bir mesele olsa gerekir.

İsmâil Hami Dânişmend diyor ki: “Tarihte tahrif edilmiş bir çok şahsiyetler vardır: Bâzılarının kahramanlaştırılmasına mukabil, bâzıları da canavarlaştırılmıştır!.. İkinci Abdülhamîd işte bu ikinci zümredendir. Saltanatı devrinde muhalifleri tarafından yabancı memleketlerde ve hal’inden sonra düşmanları tarafından Türkiye’de yazılmış eserlerde bin türlü mübalağalarla yalnız kusurlarından bahsedilmiş ve gene bin türlü iftiralar atılarak kanlı ve korkunç bir tip hâline getirilmiştir. Meselâ Ermeni komitecilerinin Avrupa müdâhalesine sebeb olmak için yaptıkları hareketlerle ihtilâl teşebbüslerini tenkil etmiş olduğu için muhtelif memleketlerde bir takım müteassıb Türk düşmanlarının sultan Hamîd’e taktıkları bâzı çirkin lakaplar vardır: Bunların en meşhurları Fransız müverrihlerinden Albert Vandav’ın ortaya attığı “Le Sultan Rouge-Kızıl Sultan” ve İngiltere’deki “Whigs” partisinin meşhur reisi Gladstone’un savurduğu “The Great criminal-Büyük cani” sıfatlarıdır! Hıristiyanlık taassubuyla..

Anadolu’nun yarısını Ermenistan görmek isteyen bir takım Türk düşmanlarının bu gibi herzeler ve hattâ küfürler savurmaları pek tabiîdir: Fakat Ermeni komitecisine karşı Türk’ün hakkını koruduğu için müteassıb Fransızın ortaya attığı “Sultan Rouge” lakabını Türkçe’ye tercüme edip de Sultan Hamîd’e “Kızıl Sultan” diyen Jön Türklerin ve onları tâkib edenlerin yüz kızartıcı gaflet ve cehaletlerine ne denilebilir?”

Bu vesile ile ülkemizin dirlik ve düzenliği uğruna terörle mücadele ederken şehid düşen kardeşlerimize ALLAH tan rahmet diliyor geride kalanlara sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Selam ve dua ile vesselam.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşağıdaki kutucuğa uygun rakamı yazınız (Sayı İle) *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.